Σε όλη αυτή την μάχη που δίνει η χώρας μας για την αντιμετώπιση της νόσου του Covid-19, μπορούμε όλοι όσοι έχουμε τη δυνατότητα, να συνδράμουμε εθελοντικά υποστηρίζοντας το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε ιατροτεχνικό εξοπλισμό.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την έναρξη εθελοντικού προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Επίσης μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Υγείας.